Mieke Maakt
Mieke Maakt
Amigurumi

`

M
M

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op alle overeenkomsten met Mieke Maakt. Ze zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op deze website. Op verzoek kunt u een schriftelijk exemplaar toegestuurd krijgen. Door een bestelling te plaatsen accepteert u deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Mieke Maakt heeft het recht een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Intellectueel eigendomsrecht

Deze website, en alles wat daarop gepubliceerd wordt, is geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestelling en de portokosten. (Afhankelijk of de bestelling wel of niet door de brievenbus kan).

Levertijd en verzenden

De levertijd is in de meeste gevallen maximaal 14 dagen. Wanneer er sprake is van een afwijkende levertijd wordt U hierover per mail ingelicht.

Verzending vindt plaats via TNT-Post.

U kunt er ook voor kiezen uw bestelling persoonlijk af te halen.

Mieke Maakt is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging in de post (U kunt het product extra verzekerd laten opsturen om het risico te beperken).

Betalingen

Mieke Maakt levert alleen artikelen als deze op een van de volgende manieren betaald worden:

1) Vooraf overmaken op rekeningnummer. De gegevens hiervoor krijgt u per email toegezonden.

2) Remboursverzending. Je betaalt het bedrag, vermeerderd met € 5,50 rembourskosten aan de postbode.

3) Contante betaling bij afhalen.

Na ontvangst van uw betaling en rekening houdend met de levertijd wordt uw bestelling zo snel mogelijk verzonden.

Privacy

Mieke Maakt gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mieke Maakt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Kleurechtheid

De kleuren van de getoonde artikelen probeert Mieke Maakt zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. Echter doordat de kleurinstelling en mogelijkheden van uw beeldscherm, de lichtval of het soort beeldscherm kunnen afwijken, kunnen wij de kleur niet voor 100% garanderen. Retourneren op (lichte) kleurafwijkingen kan Mieke Maakt dan ook niet accepteren.
Neem bij twijfel contact op met Mieke Maakt. Wij zullen onze uiterste best doen u zo snel mogelijk te antwoorden.

Annulering

Mieke Maakt accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaand aan verzending.
Dit geldt voor ieder artikel dat aangeboden wordt behalve voor de artikelen die in opdracht worden gemaakt. Zodra een product is verzonden en onderweg is, kan Mieke Maakt een annulering niet meer accepteren.

Zichttermijn en retourrecht

U kunt ieder artikel dat bij Mieke Maakt besteld is binnen 8 dagen na ontvangst retourneren. Dit geldt niet voor artikelen die in opdracht worden vervaardigd.
Het artikel dat wordt teruggezonden moet ongebruikt, vlekvrij, geurloos en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten.
De adressering moet juist vermeld zijn

Retourzending van het product is voor eigen rekening en risico. Mieke Maakt behoudt het recht retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is gebruikt, dat het beschadigd is of als het niet in originele verpakking is teruggestuurd.

Terugbetaling

Alle terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na akkoord voor terugbetaling plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Mieke Maakt is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Hoewel Mieke Maakt de grootst mogelijke zorg besteedt aan de informatie die via de website wordt verstrekt, is ieder aansprakelijkheid m.b.t. de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.
Mieke Maakt is niet aansprakelijk voor beschadiging van het product bij het onzorgvuldig behandelen hiervan, dan wel het niet opvolgen van de eventuele behandelvoorschriften.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de service van Mieke Maakt, neem dan contact op per email. Mieke Maakt zal te allen tijde proberen de klacht z.s.m. op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het domicilie van Mieke Maakt. De incassokosten in verband met een rechtszaak komen voor rekening van de partij die in gebreke is gebleven. Onder incassokosten wordt hier ook verstaan; alle redelijke kosten, gemaakt door de partij die niet in gebreke was, ter verkrijging van haar recht t.o.v. de andere partij. Op alle overeenkomsten en mogelijke geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Overige bepalingen

Mieke Maakt heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen.

Roden, november 2009 

 

| tel. 06-44204028 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it